Selecteer de taal

Inleiding

De hoge reinheidseisen die gesteld worden aan producten/componenten in de high tech industrie, worden omschreven in uitgebreide reinheidsspecificaties. Om producten/componenten te maken die voldoen aan deze reinheidseisen is het van groot belang dat deze reinheidsspecificaties correct gelezen en begrepen worden. Het correct interpreteren van de voorgeschreven reinheid heeft ook gevolgen voor het inrichten van het productieproces. Hoe moet er gewerkt worden om de vereiste reinheid te bereiken?

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt de noodzaak van duidelijke reinheidseisen toegelicht.

Het onderscheid tussen de verschillende reinheidseisen wordt uitgelegd (bijvoorbeeld vacuüm cleanliness of surface cleanliness) en er wordt uitgelegd wat de verschillende niveaus van reinheid (grades of levels) betekenen.

De beschrijvingen in de reinheidseisen worden vertaald naar toepassingen in de praktijk. Hoe schoon moeten de producten zijn? Mag er helemaal geen vervuiling zijn? Wat zijn de risico's van de verschillende soorten vervuiling voor de verschillende reinheidsniveaus? Wanneer voldoet een product aan een voorgeschreven reindheidsniveau? Welke meetmethoden zijn er om reinheid te meten?

Taal

De cursusmaterialen (sheets, handout) zijn Engelstalig. De cursus kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden..

Voor wie interessant

Deze cursus is interessant voor iedereen die werkt met of aan componenten die (uiteindelijk) moeten voldoen aan strenge reinheidseisen. Dat zijn niet alleen first-tier suppliers die het product schoon aan de eindklant leveren, maar vooral ook sub-tier suppliers waar de eerste handelingen aan het product/component worden gedaan. Deze sub-tier suppliers hoeven in eerste instantie nog niet te voldoen aan alle reinheidseisen, maar moeten ook al rekening houden met een deel van deze eisen. Vervuiling die tijdens de eerste productiestappen op een product/component wordt aangebracht is in een later stadium niet altijd meer te verwijderen. Ook niet met precisiereiniging. Ook voor deze sub-tier suppliers is schoon werken al van groot belang voor het eindproduct. 

Informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze cursus.

  • Roger Theunissen +31(0)6 53 35 14 48
  • Nicole Schäfer       +31 (0)6 22 22 22 77