Selecteer de taal

Introductie

Producten/componenten voor high tech toepassingen moeten voldoen aan strenge reinheidseisen. Om aan die eisen te voldoen moet gedurende het hele productieproces schoon gewerkt worden.

Schoon werken

Schoon werken betekent dat er in de hele productieketen (van materiaalinkoop tot eindassemblage) aandacht moet zijn voor het schoon houden van producten/componenten door het niet aanbrengen van vervuiling die (in een later stadium in het productie proces) niet meer verwijderd kan worden.

In deze cursus wordt ingegaan op het belang van schoon werken in de praktijk. Wat betekent schoon werken voor de dagelijkse werkpraktijk? Welke soorten vervuiling zijn er, wat zijn de kenmerken van deze soorten vervuiling? Wat gebeurt er als deze vervuiling in high tech apparatuur komt? Hoe schadelijk kan deze vervuiling zijn voor high tech applicaties? Wat zijn reinheidseisen en hoe worden ze in de praktijk gebruikt?

Het doel van deze cursus is om bij de cursisten de basis te leggen voor:

  • het begrijpen van de noodzaak om schoon te werken (bewustwording)
  • het begrijpen van en werken volgens reinheidseisen
  • het herkennen van vervuilende/risicovolle situaties gedurende het productieproces (zowel binnen als buiten de cleanroom)

Taal

De cursusmaterialen (sheets, handout) zijn Engelstalig. De cursus kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden..

Voor wie interessant

Deze cursus is geschikt voor operators/lassers/freezers/draaiers/material handlers/magazijn medewerkers/kwaliteitsmedewerkers/manufacturing engineers/NPI-engineers

Informatie

  • ir. Roger Theunissen, +31(0)6 53 35 14 48
  • drs. Nicole Schäfer, +31 (0)6 22 22 22 77