Selecteer de taal

Inleiding

Onderdelen in high tech applicaties moeten voldoen aan strenge reinheidseisen. De eerste stap om te beoordelen of een onderdeel voldoet aan de gestelde eisen, is visuele inspectie.

Bij visuele inspectie worden onderdelen door een operator met het blote oog, gecombineerd met verschillende soorten licht, bekeken en beoordeelt op reinheid. Deze visuele inspectie is een belangrijke kwaliteitscontrole, want als er al bij de visuele inspectie vervuiling gevonden wordt, dan is dat van invloed op het uitvoeren van geavanceerdere reinigingsstappen of vervolg assemblagestappen.

Om visuele inspectie correct uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat de operator weet hoe de inspectie uitgevoerd moet worden en kennis heeft van de soorten vervuiling die wel/niet bij visuele inspectie zichtbaar kunnen zijn.

Deze praktijkgerichte/hands on cursus bestaat uit een toelichting over wat reinheid is in de precisie industrie, hoe schoon onderdelen eigenlijk moten zijn (wat staat er in de reinheidsspecificaties), welke soorten vervuiling kunnen zichtbaar zijn bij visuele inspectie. Het praktijkgedeelte bestaat uit het uitvoeren van visuele inspecties op verschillende soorten materialen met verschillende soorten vervuiling. Er wordt gebruik gemaakt van diverse soorten lampen, waardoor deelnemers niet alleen leren om de inspecties op de juiste manier uit te voeren, maar ze ook de verschillen kunnen ervaren in de te gebruiken hulpmiddelen.

Inhoud van de cursus

 • Algemene inleiding reinheid van onderdelen
 • Visuele inspectie als onderdeel van reinheidseisen: hoe schoon moet het zijn?
 • Soorten vervuiling
 • Manieren van visuele inspectie:
  • Blote oog
  • Bright-light/wit-licht
  • UV-light/UV-licht
 • Visuele inspectie in de praktijk

Voor wie is deze cursus interessant

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk onderdelen assembleren en deze onderdelen ook beoordelen op reinheid. Dit kan zowel cleanroom als niet-cleanroom assemblage zijn.

Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van afdelingen waar onderdelen worden ontvangen, uitgepakt en/of gecontroleerd.

Taal

Deze cursus in Nederlandstalig

Informatie

 • Ir. R. Theunissen, +31(0)6 - 53 35 14 48
 • drs. N. Schäfer,  +31(0)6 - 22 22 22 77